Priser

Nedan finner ni aktuella priser avseende Tibern ABs produkt Tambur. 

Avgifter för banker

Tambur är en konkurrensneutral tjänst där alla ansluter sig på samma villkor. Nedan priser gäller för samtliga banker i Tambur.

Samtliga avgifter är angivna i SEK exkl. moms

Ny anslutande bank

För en ny anslutande bank debiteras en onboardingavgift om 250 000 kronor. Denna faktureras i samband med avtalsskrivning. 

Transaktionsavgifter

Säljarbank Köparbank
70 kronor per transaktion 130 kronor per transaktion

Med säljarbank avses bank som används av säljande part i bostadsaffär. Med köparbank avses bank som används av köpande part i bostadsaffär. 

Transaktionsavgifter dras då köpar- respektive säljarbank får tillgång till ärendet, d.v.s. då köpar- respektive säljarbank accepterar ärendet. Vid ett eventuellt byte av köpar- respektive säljarbank kommer avgifter att dras för vardera bank som accepterat ärendet. Bjuds samma köpar- eller säljarbank in på nytt i samma ärende debiteras ingen ny transaktionsavgift.

Ersättning kopplat till Personuppgiftsbiträdesavtal

Samtliga avgifter är angivna i SEK exkl. moms

Prislista

Enligt punkt 10 i Personuppgiftsbiträdesavtal för Tambur har Tibern rätt till ersättning för det arbete som utförs på grund av skyldigheterna i punkterna 4.5, 4.6 och 7. För detta arbete debiteras ett timpris om 1 300 kronor.

För arbete som utförs på grund av skyldigheterna i punkterna 6.2 och 9 har Personuppgiftsbiträdet ingen rätt till ersättning. 

Exempel (men inte begränsat) på detta arbete är enligt nedan. 

  • radera eller återlämna personuppgifter vid avtalets upphörande.
  • bistå personuppgiftsansvarig med information som krävs för att anmäla personuppgiftsincidenter.

För övriga arbeten som Personuppgiftsansvarig beställer debiteras ett timpris om 1 300 kronor.

Prislistan är uppdaterad 2023-03-29